top of page

WELKE WERKEN ZIJN GEPLAND IN EN OM HET SCHULENSMEER

KaartjeSchBroekJpegWebsite.jpg

ZUIDELIJKE OEVER

De inrichtingswerken vinden vooral plaats langs de zuidelijke oever en in de zuidwestelijke uithoek van het Schulensmeer. Twee voormalige zanddepots (A) en het groot eiland (B) worden verlaagd. Op enkele plaatsen worden de oevers afgeschuind (C) en delen van het Schulensmeer verondiept (D). Er worden twee hoogwatervluchtplaatsen (E) aangelegd voor de schapen en koeien die grazen in het gebied.

 

NOORDELIJKE OEVER

Langs de noordoostelijke oever worden enkele vispaaiplaatsen met elkaar verbonden door het graven van een brede gracht en worden over heel de lengte kwalitatieve hengelplaatsen aangelegd (F). In de noordwestelijke uithoek van het Schulensmeer (G) worden twee bestaande paaivijvers verbeterd door het afschuinen van de oevers. De zandvang aan de instroom van het Schulensmeer (H) wordt verdiept.

 

NATTE GRASLANDEN

In de graslanden ten zuiden van het meer worden verschillende grachten met elkaar verbonden en voorzien van natuurvriendelijke oevers (I). Via deze grachten wordt opnieuw water door het Schulensbroek geleid om het gebied te vernatten. Zo blijft het grondwaterpeil in de zomer hoog en wordt het grondwater langer vastgehouden in de bodem.

Wil je op de hoogte blijven van de stand van zaken van de werken?

Voor verdere info rond het project kan je ook terecht aan het infopunt bij het bezoekerscentrum aan het Schulensmeer. Op de 2 infozuilen die we daar plaatsten, vind je allerlei achtergrondinformatie.

Op één van de panelen zal je ook telkens terecht kunnen voor updates rond de werfinfo!

> Klik hier voor de infopanelen van ons infopunt

bottom of page