top of page
20190804_0121 - Diest - Webbekomsbroek -

Welkom in de Demerdelta
Werken aan natuur, water en beleving

Zoals de laatste dagen reeds aangekondigd heeft de VZW Bescherm bomen en natuur uit Brugge de VMM, bouwheer van de geplande werken, gedagvaard in kortgeding.

Dit om de geplande natuurherstelwerken rond het Schulensmeer binnen het Life Delta-project voorlopig stil te leggen. Wij betreuren dit ten zeerste en zien ons omwille van deze procedure genoodzaakt de aannemer de werken nog niet te laten aanvatten op aanstaande maandag 10 augustus.

Van zodra er een uitspraak is in deze zaak zullen we verder communiceren. Deze uitspraak wordt reeds volgende week verwacht.  

Natuurherstel
demerdeltahappening124.jpg

Life Delta succesvol afgesloten

Partners bevestigen engagement voor de toekomst van DemerDelta

 

December 2023

 

Na 7 jaar is het het Europese Life Delta project afgelopen. Na de grote werken om natuur terug meer kansen te geven in Schulensbroek en Webbekomsbroek-Borchbeemden lieten de resultaten niet op zich wachten.

 

In de lente van 2023 zagen we al een pracht aan vogels de revue passeren die profiteerden van de natte weilanden.

 

Het mooie avonturenpad aan het Schulensmeer verblijdt intussen menig spelend kind. En sinds kort krijgt men al wandelend tussen Groene Haltes Diest en Schulen een mooie kijk op de natuurgebieden in de DemerDelta

Op de afsluitende Life happening van 1 oktober 2023 tekenden de partners een gezamenlijke engagementsverklaring om met zijn allen de toekomst van de natuurwaarden in de DemerDelta verder veilig te stellen. 

Lees hier het VRT nieuwsbericht  

" Natuurproject Life Delta brengt vogelsoorten terug

naar Schulensbroek en Webbekomsbroek-Borchbeemden "

image.png
WebbekomLuchtfoto.jfif
LuchtfotoSchulensmeer.jpg

NATUURHERSTEL IN DE DEMERDELTA

De natuurwaarden in de Demerdelta worden al vele jaren beschermd door de partners van het Life Delta project. Zo stelt Natuurpunt sinds 30 jaar in het Schulensbroek de natuur veilig en beheert ANB met zorg het gebied Webbekomsbroek-Borchbeemden. VMM als waterbeheerder zorgt daarbij voor de ideale waterpeilen om deze natuurwaarden maximaal tot zijn recht te laten komen, terwijl het RLHV ons wandelplezier garandeert.

Stap voor stap bouwden ze het gebied met zijn typische open weidelandschappen uit tot wat het nu is. Sinds 2016 hadden we met het Europese Life project een nieuwe mijlpaal voor een gedaanteverwisseling om de natuur haar potentieel ten volle te laten tonen aan de toekomstige generaties!

Eind 2023 sloten we het project succesvol af met herstelde leefgebieden voor zeldzame Europees beschermde soorten als Kwartelkoning, Grote modderkruiper en Kruipend moerasscherm. De vele vogelsoorten (waaronder een roepende Kwartelkoning) die in de lente al opgemerkt worden in de vernatte graslanden zijn tekenend. En de terugkomst van de Grauwe klauwier in de DemerDelta sinds het begin van het project is een echt succesverhaal met nu al meer dan 27 broedparen in Schulensbroek en Webbekomsbroek-Borchbeemden.

En als kers op de taart begon nu in maart 2024 een koppel Bruine kiekendief in het Webbekomsbroek aan een eerste broedavontuur...

Ontdek ook de Delta Brochure rond het project (met overzichtskaart) 

verkrijgbaar in onze bezoekerscentra Schulensmeer en Webbekomsbroek 

Of download de Delta brochure hier 
(Lekenrapport)

For English version Delta Brochure (Layman's report): click here)

Werken afgerond! Wat nu in het After Life?

De inrichtingen in Life Delta zijn volledig afgerond. Met bijkomende steun van de Vlaamse overheid hebben we met het Europese Life project meer kunnen realiseren dan verwacht.

 

Meer dan 20ha rietmoeras van het rietmoeras werd zo aan het Schulensmeer aangelegd en biedt grote toekomstmogelijkheden voor Roerdomp en Bruine kiekendief. In combinatie met de openheid die in het Schulensbroek opnieuw werd hersteld en de vernattingsmaatregelen rond het Nieuwe Snijken kreeg de natuur hier weer ademruimte. Ook in Webbekomstbroek en Borchbeemden (Rotbroek en Gorenbroek) zien we een spectaculair resultaat in een landschap dat een echte make-over kreeg.

 

De resultaten zijn in het voorjaar dan ook al duidelijk merkbaar op het terrein! 

Maar wat na het Life project?

In de DemerDelta-natuurgebieden zijn we uiteraard al decennia bezig met natuurbehoud. Schulensbroek en Webbekomsbroek-Borchbeemden worden reeds lange tijd beheerd door respectievelijk Natuurpunt en ANB (Agentschap Natuur en Bos). Het Life Delta project betekende een ware boost in dit proces.

 

Maar ook na het project blijven we dus niet stilzitten.

In het kader van het project maakten we voor beide gebieden uitgebreide opvolgingsbeheerplannen op met duidelijke visies voor de verdere toekomst voor de bescherming en bevordering van de Europese natuurwaarden in het gebied. Daarin zijn maatregelen voor toekomstige natuurinrichting en beheer voorzien.

En naar Europa legden we in het project ons duidelijk engagement vast in het After Life Conservation Plan waarin we het Vlaamse kader van onze beschermde natuurgebieden als een duidelijke garantie vor duurzame verdere ontwikkelingen konden meegeven.

                                                                    Het After Life Plan kan je hier vinden 

                                                                                 (for an English version of the After Life Plan: click here)

Bekijk ook hier ons 2de filmpje rond

Biodiversiteit in de DemerDelta

Bekijk ook hier ons filmpje rond

Sponswerking in de DemerDelta

Radio2 vroeg expert Prof. Dr. Jan Colpaert van de Universiteit van Hasselt om zijn mening over het project.

"Het is toegespitst op soorten, maar het gaat verder dan dat. Je gaat het hele gebied herstellen, dat gaat ook impact hebben op de waterhuishouding en klimaateffecten."

 

Wil je zijn visie horen, beluister dan het volledige interview hier

Radio2.png
UHass.png

Ons filmpje rond

Waterberging in de DemerDelta

Hier ons filmpje rond 

Recreatie in de DemerDelta

DOEL

VERHAAL

In de Demerdelta komen verschillende beken uit Limburg en Vlaams-Brabant samen. Tussen Diest, Halen, Lummen en Herk-de-Stad vormen ze een eeuwenoud en weids overstromingslandschap. Met het project Life Delta, gefinancierd door de Europese Unie, willen we de natuur in dat landschap in al zijn glorie herstellen. 

roerdomp_francois_van_bauwel.jpg
Nieuw leefgebied voor bedreigde dieren

Zeldzame vogels en vissen krijgen nieuw leefgebied in de Demerdelta. Daar zal grootschalig herstel van graslanden, moerassen en waterlopen voor zorgen. 

> Hier lees je hoe we dat natuurherstel aanpakken.

rs48236_natte_zomerweiden_2008_schulensb
Minder wateroverlast én droogte

De Demerdelta is als een spons die water vasthoudt en laat indringen in de bodem. Zo wordt heel de regio tegen overstromingen én droogte beschermd.

> Natuur biedt beveiliging tegen waterproblemen

schulensbroek_vilda_edited.jpg
Herstel van een eeuwenoud landschap

De Demerdelta is van oudsher een uniek en weids overstromingslandschap. Het rechttrekken van beken, houtproductie en zanddepots verstoorden dat karakter.

> Hoe zal LIFE Delta het landschap in ere herstellen?

verhalen
BEZOEK
Schulensmeer 11.tif
Wim Dirckx4_5658.jpg

ONTDEK DE DEMERDELTA

Er valt heel wat te beleven in de Demerdelta. Je kan er wandelen, fietsen, vissen en watersporten. Neem deel aan de geleide wandelingen georganiseerd of de avonturenkampen in de zomer. En ondertussen kan je ontdekken hoe de werken vorderen om het gebied te herstellen.

     > Ga op stap in de Demerdelta

Visser_Regionaal Landschap Haspengouw en
CONTACT

CONTACT

Vragen

Voor al je vragen, opmerkingen of suggesties: +3213556381 of vul onderstaand formulier in

Dank je voor je boodschap

Adres

Bezoekerscentrum Schulensmeer

Demerstraat 60
3560 Lummen

Bezoekerscentrum Webbekomsbroek

Omer Vanaudenhovelaan 48
3290 Diest

PARTNERS

Het Europees project LIFE DELTA vindt plaats in de natuurgebieden Schulensbroek en Webbekomsbroek
-Borchbeemden. Natuurpunt werkt er samen met projectpartners Agentschap voor Natuur en Bos, Vlaamse Milieumaatschappij en Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren aan de uitbouw en het herstel van Europees beschermde habitats en soorten.

logo_Natuurpunt.jpg
Vlaanderen is natuur_1.png
Logo_VOL_Vlaanderen_is_milieu.png
RLHV_Logo2018_vierkantmettekst.jpg
bottom of page