20190804_0121 - Diest - Webbekomsbroek -

Welkom in de Demerdelta

Werken aan natuur, water en beleving

Zoals de laatste dagen reeds aangekondigd heeft de VZW Bescherm bomen en natuur uit Brugge de VMM, bouwheer van de geplande werken, gedagvaard in kortgeding.

Dit om de geplande natuurherstelwerken rond het Schulensmeer binnen het Life Delta-project voorlopig stil te leggen. Wij betreuren dit ten zeerste en zien ons omwille van deze procedure genoodzaakt de aannemer de werken nog niet te laten aanvatten op aanstaande maandag 10 augustus.

Van zodra er een uitspraak is in deze zaak zullen we verder communiceren. Deze uitspraak wordt reeds volgende week verwacht.  

NATUURHERSTEL IN DE DEMERDELTA

De natuurwaarden in de Demerdelta worden al vele jaren beschermd door de partners van het Life Delta project. Zo stelt Natuurpunt sinds 30 jaar in het Schulensbroek de natuur veilig en beheert ANB met zorg het gebied Webbekomsbroek-Borchbeemden. VMM als waterbeheerder zorgt daarbij voor de ideale waterpeilen om deze natuurwaarden maximaal tot zijn recht te laten komen, terwijl het RLHV ons wandelplezier garandeert.

Stap voor stap bouwden ze het gebied met zijn typische open weidelandschappen uit tot wat het nu is. Met het Europese Life project maken we nu een nieuwe mijlpaal mogelijk voor een gedaanteverwisseling waarbij de natuur haar potentieel ten volle kan tonen aan de toekomstige generaties!

Ecologische herinrichting Schulensmeer start op 10/8

START UITGESTELD - volg de updates bij 'werfinfo' en op onze facebook

Maandag 10 augustus start de Vlaamse Milieumaatschappij met een ecologische herinrichting van het Schulensmeer. Er vinden ingrijpende graafwerken plaats om het onderwatermilieu te verbeteren en het leefgebied van moeras- en weidevogels te herstellen. Ook het waterbergende vermogen neemt hierdoor toe. De werken gebeuren binnen het Europese LIFE Delta project en eindigen in 2022.

Benieuwd naar de geplande werken in en rond het Schulensmeer?

Wil je op de hoogte blijven van de stand van zaken van de werken?

Update 13 augustus 2020

In het kader van de dagvaarding van de VZW uit Brugge tegenover de VMM inzake de ecologische herinrichting van het Schulens meer heeft op dinsdag 11/8/2020 de inleidingszitting van de rechtbank van eerste aanleg van Hasselt, zetelend in kortgeding, plaatsgevonden. De zaak zal gepleit worden op 08.09 aanstaande nadat de partijen hun besluiten zullen uitgewisseld hebben. De uitspraak volgt in principe binnen een korte tijd na de pleidooien. De aanvang van de werken wordt daarom voorlopig uitgesteld.

 

Gezien het veelvuldige overleg op zowel voorbereidende infomarkten als na het toekennen van de omgevingsvergunning onder leiding van de minister waarbij er een compromisvoorstel werd gedaan, betreuren wij de houding van het actiecomité in deze zaak ten zeerste. Wij blijven ervan overtuigd dat onze objectieven nobel en gerechtvaardigd zijn en invulling geven aan de Europese en Vlaamse natuurdoelstellingen: vandaag de nodige werken uitvoeren om de toekomst van het Schulensmeer voor mens én natuur veilig te stellen. 

 

We hebben de dagvaarding die zij hebben ingediend ondertussen grondig doorgenomen en zullen samen met onze advocaat en alle projectpartners de aangehaalde punten weerleggen in kader van de procedure voor de rechtbank.

Update 20 augustus 2020

Momenteel zal u wellicht wat activiteit kunnen opmerken in het Schulensbroek en de bredere omgeving. Het betreft echter handelingen of werken die losstaan van de werken van aannemer Hens voor de inrichting van het Schulensmeer, die voorlopig uitgesteld werden in afwachting van de lopende procedure.

Voor meer duiding kijk bij onze werfinfo

Voor verdere info rond het project kan je ook terecht aan het infopunt bij het bezoekerscentrum aan het Schulensmeer. Op de 2 infozuilen die we daar plaatsten, vind je allerlei achtergrondinformatie.

Op één van de panelen zal je ook telkens terecht kunnen voor updates rond de werfinfo!

> Klik hier voor de infopanelen van ons infopunt

Bekijk ook hier ons 2de filmpje rond

Biodiversiteit in de DemerDelta

 
 

VERHAAL

In de Demerdelta komen verschillende beken uit Limburg en Vlaams-Brabant samen. Tussen Diest, Halen, Lummen en Herk-de-Stad vormen ze een eeuwenoud en weids overstromingslandschap. Met het project Life Delta, gefinancierd door de Europese Unie, willen we de natuur in dat landschap in al zijn glorie herstellen. 

Nieuw leefgebied voor bedreigde dieren

Zeldzame vogels en vissen krijgen nieuw leefgebied in de Demerdelta. Daar zal grootschalig herstel van graslanden, moerassen en waterlopen voor zorgen. 

> Hier lees je hoe we dat natuurherstel aanpakken.

Minder wateroverlast én droogte

De Demerdelta is als een spons die water vasthoudt en laat indringen in de bodem. Zo wordt heel de regio tegen overstromingen én droogte beschermd.

> Natuur biedt beveiliging tegen waterproblemen

Herstel van een eeuwenoud landschap

De Demerdelta is van oudsher een uniek en weids overstromingslandschap. Het rechttrekken van beken, houtproductie en zanddepots verstoorden dat karakter.

> Hoe zal LIFE Delta het landschap in ere herstellen?

 

ONTDEK DE DEMERDELTA

Er valt heel wat te beleven in de Demerdelta. Je kan er wandelen, fietsen, vissen en watersporten. Neem deel aan de geleide wandelingen georganiseerd of de avonturenkampen in de zomer. En ondertussen kan je ontdekken hoe de werken vorderen om het gebied te herstellen.

     > Ga op stap in de Demerdelta

 

NIEUWS

 

CONTACT

Vragen

Voor al je vragen, opmerkingen of suggesties: +3213556381 of vul onderstaand formulier in

Adres

Bezoekerscentrum Schulensmeer

Demerstraat 60
3560 Lummen

Bezoekerscentrum Webbekomsbroek

Omer Vanaudenhovelaan 48
3290 Diest

PARTNERS

Het Europees project LIFE DELTA vindt plaats in de natuurgebieden Schulensbroek en Webbekomsbroek
-Borchbeemden. Natuurpunt werkt er samen met projectpartners Agentschap voor Natuur en Bos, Vlaamse Milieumaatschappij en Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren aan de uitbouw en het herstel van Europees beschermde habitats en soorten.

logo_Natuurpunt.jpg
Logo_VOL_Vlaanderen_is_milieu.png

© Demerdelta 

  • Facebook - Demerdelta