WERFINFO SCHULENSMEER

Meer weten omtrent de stand van zaken rond de werken?

Volg hier de updates!

Update 30 juli 2020

Voorbereiding werkzaamheden gestart

Vanaf maandag 3 augustus wordt gestart met de werfinrichting voor de werken rond het Schulensmeer. Een gedeelte van de parking langs de Beekstraat te Lummen zal worden gebruikt voor het plaatsen van een werfkeet en materieel. De noordelijke helft van deze ruime parking blijft beschikbaar voor bezoekers. Iedereen wordt verzocht zijn of haar wagen op dit deel van de parking te plaatsen en niet langs de bermen of aan het uiteinde van de Beekstraat, om het werfverkeer niet te hinderen.

Ook de nodige signalisatie wordt geplaatst. Tijdens de uitvoering van de werken zullen delen van het gebied tijdelijk niet toegankelijk zijn voor het publiek. Omdat er niet overal tegelijkertijd wordt gewerkt, blijft recreatie wel mogelijk op en rond het Schulensmeer. Aan de verschillende  infoborden zal aangegeven worden welke wandel- en looproutes al dan niet onderbroken zijn en waar hengelen en waterrecreatie mogelijk zijn.

Voor meer info over de geplande werken zelf: klik hier voor de  WERKENKAART

Door deze werken zal het uitzicht van de omgeving sterk wijzigen. We begrijpen dat dit heel wat vragen opwekt bij omwonenden en bezoekers van het gebied. Op een aantal veel gestelde vragen kan je op deze pagina alvast een antwoord vinden: 

https://natuurpunt.wixsite.com/demerdelta/post/werken-life-delta-vraag-en-antwoord

Update 28 juli 2020

Ecologische herinrichting Schulensmeer start op 10/8

Binnenkort wordt gestart met de aangekondigde ecologische natuurinrichtingswerken rond het Schulensmeer. Zanddepots en opgehoogde gronden die achterbleven na het beëindigen van de zandwinningswerken in 1986, worden opnieuw afgegraven. Met de vrijgekomen grond worden oevers van het Schulensmeer afgeschuind en een deel van het wateroppervlak verondiept. Hierdoor herstellen we natte natuur, zoals rietmoeras en graslanden als leefgebied voor moeras- en weidevogels. Onder water zullen zich meer waterplanten kunnen vestigen, wat goed is voor de waterkwaliteit en het visbestand. Door het afgraven van de zanddepots komt er ook meer ruimte vrij voor waterberging, wat de werking van het gecontroleerde overstromingsgebied ten goede komt.

Omdat er niet overal tegelijkertijd wordt gewerkt, blijft recreatie (wandelen, hengelen, watersport) mogelijk op en rond het Schulensmeer. Om veiligheidsredenen zullen een aantal wandelpaden tijdelijk niet opengesteld worden voor het publiek. Waar mogelijk worden omleidingen voorzien. Op verschillende plaatsen in het gebied worden infobordjes voor de bezoekers voorzien.

https://www.vmm.be/nieuws/archief/ecologische-herinrichtingswerken-schulensmeer-starten-10-8


Voor verdere info rond het project kan je ook terecht aan het infopunt bij het bezoekerscentrum aan het Schulensmeer. Op de 2 infozuilen die we daar plaatsten, vind je allerlei achtergrondinformatie.

Op één van de panelen zal je ook telkens terecht kunnen voor updates rond de werfinfo!

> Klik hier voor de infopanelen van ons infopunt

© Demerdelta 

  • Facebook - Demerdelta