top of page

Werken Webbekomsbroek gestart

Vanaf 3/2/2021 is een aannemer gestart in het Webbekomsbroek met het uitvoeren van een aantal werken. In de eerste fase van deze werken, tot aan het broedseizoen, zal er vooral gewerkt worden aan “Vijver Ceusters” te Diest.

Deze verlaten weekendvijver, die rond de jaren ’70 werd uitgegraven en waarrond er heel wat uitheemse bomen werden gepland, zal worden omgevormd. De bomen zijn ondertussen voor een groot deel afgestorven door de letterzetter. Deze zullen in eerste instantie worden gerooid, waarna het natuurlijk reliëf van de vallei zal worden hersteld door grondwerken. Hierdoor wordt waardevolle natte natuur hersteld.

Deze ingrepen kaderen in het nieuwe natuurbeheerplan Webbekomsbroek-Borchbeemden en het Life Delta-project dat inzet op het systeemherstel van de vallei van de Demer. Hierbij zal de natuur sterk verbeteren en zal leefgebied ontstaan voor heel wat soorten, typisch voor het gebied.

De waterbergingscapaciteit van het gecontroleerde overstromingsgebied blijft door deze werken volledig behouden en de veiligheid voor omwonenden zal gegarandeerd blijven.


Comentarios


bottom of page