top of page

Zorro wordt vandaag 100 jaar!

('Onze Zorro' is sinds 5 jaar teruggekeerd)Wat, na meer dan 20 jaar zonder broedgeval, in 2015 bescheiden startte met de terugkomst van één koppeltje Grauwe klauwier in het Schulensbroek, groeide in 2019 uit tot minstens 5 koppels met jongen. Ook in het Webbekomsbroek en Borchbeemden keerde de Grauwe Klauwier in 2016 na evenveel jaren afwezigheid terug als broedvogel. Ook hier is de toename spectaculair met in 2019 reeds 4 territoria.


Het herstel van het kleinschalige, open landschap dat doorspekt is met houtkanten, krijgt sinds 2016 een boost dankzij LIFE Delta. Het verwijderen van de aanplanten en andere hoge elementen, zoals populieren, die een bedreiging vormen voor vogels van het open landschap, heeft zijn effect dus duidelijk niet gemist!

In het Schulensbroek werkt Natuurpunt verder op dit elan en worden er dit jaar bijkomend heel wat percelen ingericht. Ook in het Webbekomsbroek en Borchbeemden werkt ANB volgende winter verder aan het open landschap door het onbeheerde knotwilgen en houtkanten terug te zetten.


Op deze manier herstellen we dit eeuwenoude landschap in ere. Niet alleen Grauwe klauwier, maar ook heel wat andere doelsoorten als Kwartelkoning, Porseleinhoen, Watersnip en Grutto profiteren van deze werken. Het projectteam verontschuldigt zich voor de tijdelijke hinder die dit met zich mee kan brengen.


(Foto: Marc van Meeuwen)

Comments


bottom of page